Contoh Surat Proposal

Contoh surat proposal:

Tarikh: 5 June 2009

Mark Abdullah
Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Universiti Kuala Lumpur
51000 Kuala Lumpur

PERKARA: CADANGAN MENGANJURKAN BENGKEL KEUSAHAWAN DI UKL

Tuan/puan,

Kami berbesar hati dan berterima kasih di atas kesudian pihak tuan/puan untuk mengadakan sesi perbincangan dengan kami, Pelikat Consultant beberapa hari yang lepas.

2. Sehubungan dari perbincangan positif yang telah berlangsung antara pihak tuan/puan dengan kami, di sini kami lampirkan kertas kerja cadangan untuk menganjurkan bengkel keusahawan di Universiti Kuala Lumpur.

3. Bersama sama kertas cadangan ini juga, kami juga kepilkan beberapa struktur latihan berlainan, yang dilengkapi dengan modul modul yang berkenaan. Ini akan membolehkan pihak tuan/puan menentukan pilihan struktur bengkel yang terbaik bagi mencapai hasil dan keputusan maksimum.

3. Jika pihak tuan/puan ingin mengajukan sebarang maklumbalas serta cadangan cadangan lain, kami bersedia untuk berbincang dengan lebih lanjut dengan pihak tuan/puan.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
……………………………..
Edward Bulat
General Manager
Pelikat Consultant

One Reply to “Contoh Surat Proposal”

Leave a Reply