Jobs With MBAS, Kedah

Jobs with MBAS, Alor Setar, Kedah

MBAS, the Kedah municipal council (Majlis Bandaraya Alor Setar) is responsible for the city’s management, treasury, property assessment & management and social service functions for the state. With a history spanning for more than a century, MBAS is considered as one of the oldest authority councils in the region.

MBAS currently opens up a number of job vacancies to be filled by interested candidates. Both job seekers who are currently unemployed as well as those serving the government can apply for the advertised jobs. Jobs offered come from multitude of specializations including accounting, information technology, engineering, security and general support.

Click here for full list of jobs, and job application method. Closing date is 2 August 2009.

Jawatan Kosong di MBAS, Alor Setar, Kedah

MBAS atau Majlis Bandaraya Alor Setar berfungsi untuk menguruskan perkhidmatan, perbendaharaan, aset kerajaan, khidmat sosial dan sebagainya untuk rakyat negeri Kedah. Dengan sejarah penubuhan melebihi satu dekad, MBAS dianggap sebagai salah sebuah majlis bandaran yang tertua di rantau ini.

MBAS kini membuka peluang jawatan kosong kepada calon calon yang berminat. Calon penjawat boleh terdiri daripada mereka yang masih mencari peluang pekerjaan ataupun mereka yang telahpun menjawat jawatan awam. Antara sektor jawatan yang ditawarkan adalah kejuruteraan, perakaunan, teknologi maklumat, keselamatan dan juga sokongan am.

Klik di sini untuk melihat senarai penuh jawatan kosong dan cara cara memohon. Tempoh permohonan adalah sehingga 2 Ogos 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *